Didżej, członek kolektywu redakcyjnego „Glissanda”, autor audycji „zasypywanie kanonu” w Radiu Kapitał, stale współpracuje z „Ruchem Muzycznym” oraz portalami: „Czas Kultury” i „Kultura u Podstaw”, publikował m.in. w „Teatrze”, „Fragile”, „2+3D”, „HIS Voice”.


Search results