Teatrem zajmuje się teoretycznie i praktycznie. Grała w spektaklach m.in. Węgajt, Gardzienic, Double Edge Theatre, była kierowniczką literacką Teatru im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze. Współpracuje z „Didaskaliami”, działa w Stowarzyszeniu Praktyków Kultury, współkuratoruje  projekty sieci East European Performing Arts Platform.


Search results